Buble prawne
Ocena skutków funkcjonowania błędnych lub niejasnych przepisów prawa i ich interpretacji przez urzędy i sądy.
Prawo jest dla ludzi. Cel jego stosowania musi być zrozumiały, a zapisy nie powinny budzić wątpliwości interpretacyjnych.